در سامانه کار وساز که با هدف توانمند سازی جوانان عزیز و جویای کار و همچنین ارتقا مهارت در شاغلین و بازنشستگان محترم راه اندازی شده است، بیش از 25000 موسسه آموزشی معتبر در سراسر کشور دوره ها و خدمات آموزشی خود را با تخفیف ویژه (20 تا 40 درصد) ارائه می نمایند. آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای کل کشور، همه موسسات و آموزشگاههای زبان در سراسر کشور، موسسات و آموزشگاههای تقویتی و کنکور در سامانه کار وساز خدمات و دوره های آموزشی خود را با تخفیف عرضه می نمایند.